Happy Valentine

Vi måste kramas mer!

”We need 4 hugs a day for survival, 8 hugs a day for maintenance and 12 hugs a day for growth.” (Virgina Satir)

  1. Hjärta mot hjärta, finns det något finare? Vi skapar kontakt med hjärtat inte bara med den andras hjärta utan stärker även kontakten med vårt eget.
  2. Kramar frigör oxytocin. Kärlekshormonet so hjälper kroppen läka, sänker blodtrycket, sänker stress och ger oss en känsla alugn, trygghet och lycka.
  3. En riktigt varm innerlig kram hjälper oss att stanna upp och vara närvarande i nuet.
  4. Musklerna slappnar av, vilket hjälper mot smärta och förbättrar cirkulationen.
  5. Kramar höjer seratoninnivån, som är ett rikigt må bra hormon. Vi blir gladare, lugnare och mer fokuserade.
  6. Kramar skapar samhörighet mellan människor.
  7. Kramar och ebröring stärker relationer. Det är som klister i relationen.
  8. Det stärker självkänslan. Vi känner oss älskade och betydelsefulla.

XX/ M w love